🔴نقش عواطف در یادگیری انسان

ساخت وبلاگ
چکیده :  🔹انسان بیشتر عاطفی است تا منطقی. افراد هر روز احساسات را برای تصمیم گیری مورد استفاده قرار می دهند.... با عنوان : 🔴نقش عواطف در یادگیری انسان بخوانید :
 


🔹انسان بیشتر عاطفی است تا منطقی. افراد هر روز احساسات را برای تصمیم گیری مورد استفاده قرار می دهند. عواطف در سیستم لیمبیک (کناری) پردازش می شوند؛ دو تا از سه مغز در حال رشد ما. فرایند یادگیری بدون عواطف و الگوها کامل نمی شود. در غیاب عواطف، اطلاعات بی معنی می شوند. یادگیری باید عواطف را به طور کامل درگیر سازد نه این که با آن تنها به عنوان یک عامل مکمل رفتار کند. مطالعات ارتباطات قوی ای را بین عواطف و منطق نشان می دهد. برخی از بخش های مغز انسان مسئول پردازش عواطف، پردازش حافظه و الگوپردازی هستند. عواطفی که یک بار تحریک شده اند، به طور اتوماتیک خاموش نمی شوند و بنابراین راه برای تعامل بی قید و شرط بین حافظه و منطق باز است.


🔹عواطف در فرایند یادگیری نمی توانند از عوامل اجتماعی و موقعیتی جدا باشند. فرایندهای شناختی و عملکردهای فردی یادگیری از طرف عملکردهای گروهی یادگیری تحت تأثیرند. یادگیرندگانی که درگیر نیستند می توانند بر عملکرد گروهی یادگیری تاثیر منفی بگذارند و بالعکس. سایز گروه یادگیری نباید زیاد بزرگ یا زیاد کوچک باشد. اگر گروه یادگیری بزرگ باشد می تواند موجب پدیده ی لختگی یا تنبلی اجتماعی شود که در آن یادگیرندگان با عملکرد پایین فرض را بر این می گیرند که وظایف یادگیری توسط سایر اعضا انجام خواهد شد. یادگیرندگان باید برای به تصویر کشیدن همگنی و مسئولیت پذیری اجتماعی به برگزاری نشست هایی با هم گروهی هایشان ترغیب شوند ...

#منبع:
Abou-Elgheit. Emad. (2012). Brain-Based Learning Design: Fundamentals of Brain-Based Learning. Available at: https://www.academia.edu/5626141

دریانقش,عواطف,یادگیری,انسان,...
ما را در سایت دریا دنبال می کنید

نویسنده : بازدید : 13 تاريخ : شنبه 8 مهر 1396 ساعت: 13:36